badania

Sympozjum naukowe

 

Polski tomizm egzystencjalny

 

 

 17 listopada 2007, audytorium w gmachu UKSW  nr 12 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkoła Nauk Ścisłych) przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Początek, godz. 12.45

 

udział wezmą:

prof. Mieczysław Gogacz

prof. Artur Andrzejuk

ks. dr hab. Tomasz Stępień

płk. dr Jerzy Niepsuj

 

referaty wygłoszą:

 

Mgr Wojciech Jankowski, Antropologiczne podstawy patriotyzmu w wybranych tekstach tomistów współczesnych


Mgr Piotr Kaznowski, Rozwój doktryny transcendentaliów w wybranych tekstach św Tomasza z Akwinu


Mgr Wojciech Klimski, Chrystus jako Niebianin i Pielgrzym (Comprehensor et Viator) w chrystologii św Tomasza z Akwinu


Mgr Bogusława Kozioł, Słowo serca jako intelektualny sposób ujęcia prawdy bytu


Mgr Bożena Listkowska, Stosunek metafizyki do epistemologii w ujęciu prof. M Gogacza i prof. A B Stępnia Studium porównawcze


Mgr Elżbieta Małgorzata Luks (d d. Fulek), Teologiczne a filozoficzne poznanie Boga na podstawie Summa Theologiae św Tomasza z Akwinu


Mgr Aleksander Popończyk, Etyka pracownika najemnego w myśli Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza


Mgr Lesya Savytska, Metafizyczne i antropologiczne podstawy w etyce M.Gogacza i K.Wojtyły. Studium porównawcze


Mgr Weronika Szczepkowska, Rola przyczynowania celowego w strukturze bytu u Arystotelesa, św Tomasza z Akwinu i Mieczysława Gogacza


Mgr Monika Śliwińska, (z d. Gaweł-Suwińska), Rola rodziny w wychowaniu. Propozycja tomistyczna na podstawie ujęć F.W.Bednarskiego, J.Woronieckiego i M.Gogacza


Mgr Jan Zatorowski, Koncepcja sumienia i jego funkcji w ujęciu współczesnych tomistów polskich


Mgr Michał Zembrzuski, Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu św Tomasza z Akwinu