badania
   Średniowieczna filozofia arabska  

 

   Filozofia Awicenny