badania

 

nowa książka na temat gertrudy mieszkówny i jej rękopisu

 

 

 

 

Gertruda Mieskówna i jej rękopis

 

 

red. Artur Andrzejuk

 

 

 

MOTTO

 

Gertruda Mieszkówna, ruska księżna, potomkini Piastów, której duchowość i świadomość literacką ukształtowała chrześcijańska Europa Zachodnia – może być uznana za pierwszego pisarza w naszym kraju.

 

Teresa Michałowska

 

 

 

 

DEDYKACJA

SPIS TREŚCI

SYMPOZJA GERTRUDNIAŃSKIE NA UKSW

(Artur Andrzejuk - zamiast przedmowy)

 

 

 

Do nabycia w księgarni Wydawnictwa

 

 

 

książka dedykowana pamięci

 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

rektora Ryszarda rumianka

 

stanowi pokłosie sympozjum naukowego pt.

 

FILOZOFIA I TEOLOGIA W "MODLITEWNIKU"

GERTRUDY MIESZKÓWNY (XI WIEK)

 

które odbyło się na UKSW 27 maja 2009 roku

 

 

 (plakat sympozjum)

 

 

Szersze informacje na temat Gertrudy i jej Modlitewnika