19 kwietnia 2017

Jakiej filozofii potrzebuje teologia?

http://www.atechpoland.eu/images/pdf_logo.jpg

 

O. prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW)

 

 

   Ojciec prof. dr hab. Jacek Salij OP  

 

 

  Ks. dr Jarosław Sobkowiak - prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW  

 

 

  Prof. dr hab. Artur Andrzejuk z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW  

 

 

  Mgr Marzena Zajączkowska - doktorantka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW  

 

 

  Mgr Krzysztof Łuksza - doktorant Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW  

 

 

   Mgr Jan Popończyk - absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW  

 

 

  Mgr Jakub Kiersikowski - doktorant Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW  

 

 

   Ojciec prof. dr hab. Jacek Salij w ogniu dyskusji  

 

 

   Dostojny Prelegent z organizatorami  

 

 

 

   POSTSCRIPTUM  

 

CZY MOŻLIWA JEST TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA POZA KOŚCIOŁEM?

http://www.atechpoland.eu/images/pdf_logo.jpg