23 listopada 2016

 Miłosierny Samarytanin: klucz do rozumienia relacji pomiędzy etyką a teologią moralną

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (KUL)

 

 

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

 

 

ks. dr Jarosław Sobkowiak, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW

 

 

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

 

Ks. prof. Andrzej Szostek w trakcie wykładu

 

 

Dr Michał Zembrzuski stawia pytanie

 

 

Głos w dyskusji zabiera ks. mgr Piotr Ochotny

 

 

Lic. Marek Matecki stawia pytania prelegentowi

 

 

 

 

 

Prof. Artur Andrzejuk bierze udział w dyskusji

 

 

Ks. Michał Ziółkowski