16 stycznia 2019

Zmiany klimatu – fikcja czy rzeczywistość?

 

Prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK

 

 

Prof. dr hab. Jerzy NITYCHORUK
 

 

Na początku spotkania prof. Artur Andrzejuk przedstawił Gościa, który jest geografem i geologiem, specjalizującym się w zmianach klimatycznych w okresie czwartorzędu, a obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Prof. Andrzejuk przywitał także Małżonkę Prelegenta, panią mgr Marię Nitychoruk oraz profesorów Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, ks. prof. Zbigniewa Łepko i ks. dr. hab. Ryszarda Sadowskiego.


Swoje wystąpienie pt. Zmiany klimatu – fikcja czy rzeczywistość? prof. Jerzy Nitychoruk zaczął od analizy odkrycia w 1991 r. w Alpach na wysokości 3120 m n.p.m. zwłok ludzkich, które jak wykazały badania radiowęglowe liczą 5300 lat. Są to najstarsze, tak dobrze zachowane szczątki, które dały asumpt do licznych badań, pokazujących wysoki stopień rozwoju człowieka w Europie, w epoce brązu.

Nierozwiązanym problemem, który stał się powodem rozważań przeprowadzonych do wykładu była przyczyna wymrożenia ciała po tak długim okresie jego konserwacji w lodzie. Naturalne zmiany klimatu w naszych czasach powinny następować w stronę ochłodzenia dlatego wytapianie lodowców alpejskich jest niezrozumiałe.

Do rozwiązania tej zagadki przeprowadzono analizę przyczyn mających wpływ na zmiany klimatu. Omówiono powolne zmiany klimatu, takie jak dryft kontynentów, ruch górotwórcze, zmiany w organizacji prądów oceanicznych oraz zmiany orbitalne Ziemi. Przeanalizowano również stosunkowo szybkie zmiany, takie jak przemieszczanie się tropikalnej strefy konwergencji, naturalny i antropogeniczny efekt cieplarniany oraz zmiany aktywności Słońca, a także wskazano na gwałtowne przyczyny zmian klimatu wywołane uderzeniami meteorytów i wybuchami wulkanów.

Analiza współcześnie zlodowaconych obszarów pokazała, że wszędzie na Ziemi następuje wytapianie lodu związane z globalnym ociepleniem. Ubywa lodu w obszarach zlodowaconych, takich jak Antarktyda i Grenlandia. Wytapia się pokrywa lodowa arktyczna i lodowce górskie. Przyczyny następującego ocieplenia związano z antropogenicznym efektem cieplarnianym wywołanym intensywnym spalaniem surowców energetycznych przez ostatnie 300 lat, spowodowanym industrializacją, połączoną z szybkim przyrostem populacji ludzkiej.

Wytapianie lodowców doprowadziło do odsłonięcia mumii lodowej w Alpach, co dało szansę na wszechstronne badania, które przybliżyły nam styl życia naszych przodków, a także zwróciło naszą uwagę na problem zmian klimatycznych, które odpowiadają za coraz częściej następujące ekstremalne zjawiska pogodowe.


Dyskusja po wykładzie dotyczyła różnych aspektów zmian klimatycznych ich przyczyn oraz wywoływanych przez nie reperkusji politycznych, społecznych, ekonomicznych, a nawet religijnych.

a/a

  

Fotografował Paweł Mierzejewski