PROMOCJA KSIĄŻKI
 

9 marca 2022

 

JACEK GRZYBOWSKI
 

POTĘGA KULTURY

 

 

 W dniu 9 marca 2022 w Seminarium Diecezji Łomżyńskiej im. Jana Pawła II odbyło się Sympozjum Tomistyczne zatytułowane „Tomasz z Akwinu a wyzwania współczesności”. Sympozjum było organizowane przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Seminarium w Łomży.
Sympozjum powiązane było z promocją książki ks. bp dr hab. Jacka Grzybowskiego, zatytułowanej „Potęga Kultury”.
W ramach promocji książki, jej Autor, zaprezentował wystąpienie pt. „Spór o sumienie – subiektywny sąd, czy głos prawdy? Perspektywa tomistyczna”, które prezentowało jeden z fragmentów książki.
Autor w ramach swojego wystąpienia przedstawił intencje, które przyświecały podczas pisania tej książki, a także cele samego opracowania, które adresowane jest do wszystkich czynnie i krytycznie uczestniczących we współczesnej kulturze.
Książka powstała dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu Literatura 2021.

 

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpeg

 

e-Book do pobrania gratis: https://www.tomizm.org/wp-content/uploads/2022/02/Potega-kultury-4.pdf