†

W dniu 2 lutego 2021 zmarł w Londynie

Pan Zbigniew S. Siemaszko

Urodzony w 28 października 1923 w Lachowszczyźnie (Wileńszczyzna)

Pasjonat najnowszej historii Polski, w tym szczególnie dziejów wojskowości,

urodzony dyskutant, atrakcyjny mówca, błyskotliwy pisarz, odważny publicysta.

Bezkompromisowy miłośnik, piewca i obrońca prawdy historycznej,

nigdy nie unikający tematów i sądów kontrowersyjnych

(Powstanie Warszawskie, Narodowe Siły Zbrojne, Gen. Władysław Anders).

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!