NOWA KSIĄŻKA

Karolina Ćwik

Filozofia w chrystologii

Filozoficzne rozumienie "Verbum Incarnatum" w tekstach św. Tomasza z Akwinu
 

e-Book do pobrania gratis: https://bit.ly/3qLquJy 


 

 


Zasadniczą racją przemawiającą za podjęciem tematu „Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu” jest dostrzeżenie potrzeby filozoficznego studium na temat Słowa w ujęciu Akwinaty, ponieważ większość dotychczasowych opracowań to prace o charakterze teologicznym. (Warto przypomnieć tutaj takie nazwiska jak: G. Emery, W. Dąbrowski, czy M. Paluch.) Nie ma całościowych opracowań odnoszących się do filozoficznej refleksji na temat Verbum. (Mamy prace traktujące o naturze, osobie, mocy Wcielonego, ale nie jest to pogłębione studium, które by było wszechobejmujące i wyczerpujące temat). Co więcej, nie mamy żadnej pracy traktującej o filozoficznym podejściu do kwestii odnoszących się do Wcielonego Słowa.

Refleksje dr Karoliny Ćwik dotyczą bez wątpienia najważniejszych tematów dla filozofii św. Tomasza z Akwinu. W każdej dziedzinie nauki są dwa rodzaje badaczy: pierwsi to odkrywcy, którzy zapuszczają się w nieznany teren i próbują go przekazać w ogólnym zarysie, skupiając się na tym, co istotne. Potem dopiero przychodzą kartografowie, którzy przygotowują mapy, precyzjnie i coraz bardziej dokładne w analizie szczegółów. W przypadku pracy dr Karoliny Ćwik mamy do czynienia z oryginalną „mapą” kwestii filozoficznych obecnych w rozważaniach chrystologicznych Akwinaty. To próba oddania całości jego chrystologii filozoficznej w ramach, jakie pozostawił św. Tomasz i skupiając się na jego filozoficznym „zapleczu”.

To zrekonstruowanie i usystematyzowanie filozoficznej refleksji na temat Verbum Incarnatum oraz wydobycie z mocno osadzonego w tekstach Tomasza filozoficznego rozumienia Słowa ukaże również Akwinatę jako tego myśliciela, którego myśl ukształtowała teologię katolicką, co wpłynęło na współczesne rozumienie religii oraz rolę wiary w kulturze.

Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpeg