NOWA KSIĄŻKA

Izabella Andrzejuk

Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu
 

e-Book do pobrania gratis: https://bit.ly/30oq6pm  


 

 

 

 

 

Książka dr Izabelli Andrzejuk pod tytułem: Od etyki do filozofii moralnej to niezwykle interesujące studium klasycznej etyki greckiej w kierunku chrześcijańskiej teorii moralności, która stanowi fundament zachodniej cywilizacji. Kompetentne opracowanie opiera się na nigdy nie tłumaczonym Komentarzu św. Tomasza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa. Wybór tych dwóch postaci – kluczowych dla naszej kultury filozoficznej, teologicznej i moralnej – powoduje, że proponowane opracowanie sięga do najbardziej podstawowych źródeł podjętej problematyki. Autorka ukazuje ciągłość refleksji etycznej starożytnych Greków i średniowiecznych chrześcijan oraz ich daleko idącą komplementarność. Doprowadziło to w sumie do zbudowania nauki o moralności, która stała się wspólnym dziedzictwem kultury światowej.

Dodać należy, że autorka jest wybitnym znawcą zagadnienia. Jest bowiem wytrawnym historykiem filozofii, uczennicą profesora Mieczysława Gogacza i ma na swoim koncie już kilka mniejszych publikacji, dotyczących tego zagadnienia. książka jest wyczerpującym studium tego zagadnienia. Napisana jest ze znawstwem przedmiotu, a zarazem na tyle przystępnie, na ile pozwala podjęty przedmiot.

Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpeg