†

W dniu 3 marca 2021 zmarł

Ks. Prof. ThDr. Vojtech Boháč PhD

 

Urodzony w  1950 roku w Michalovcach (Słowacja)

Kapłan grekotatolickiej archidiecezji w Preszowie (wyświęcony w 1974 r.)

Filozof i teolog związany z Grekokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Preszowskiego

jako asystent (1990-1995), docent (2003-2006) i profesor (2006-2020)

W latach 2003-2007 pełnił funkcję dziekana Wydziału

Był wybitnym znawcą i wielkim miłośnikiem liturgii bizantyjskiej

Jako profesor i dziekan Wydziału inicjował kontakty naukowe z polskimi ośrodkami naukowymi,

z tym także z naszym Wydziałem

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!

 

 

https://strefa-df.pl/images/pdficon.png