Rocznik Tomistyczny

Michał Zembrzuski doktorem habilitowanym i profesorem UKSW

 

 

 

 

 

W dniu 2 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała Michałowi Zembrzuskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego. Podstawą habilitacji była monografia zatytułowana: Filozofia intelektu - do pobrania w formacie PDF na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki

W dniu 9 listopada rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski mianował dr. hab. Michała Zembrzuskiego profesorem uczelnianym.