Rocznik Tomistyczny
 

Ukazała się papierowa wersja książki

Tomasz z Akwinu jako psycholog

 

 

Artur Andrzejuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Psychologia ma długie dzieje, lecz krótką historię”. Krótka historia wynika z tego, że słowo „psychologia”, które ukuto w XVI wieku, upowszechnił dopiero w XVIII wieku niemiecki filozof Christian Wolff (1679–1754), a na wyodrębnienie się psychologii jako osobnej dziedziny wiedzy przyszło jeszcze poczekać ponad sto lat (1889).

Długie dzieje psychologii to wielowiekowe rozważania o duszy – περὶ ψυχῆς (peri psychés) – de anima. Arystoteles (384–322), autor pierwszego w dziejach traktatu O duszy wiąże duszę z życiem i przypisuje posiadanie jej wszystkim istotom żywym: roślinom –wegetatywną, zwierzętom – zmysłową, a człowiekowi – rozumną. Tomasz z Akwinu (1224/25–1274) nawiązuje wyraźnie w swojej filozofii do ujęć Arystotelesa, ale znacznie rozbudowuje teorię człowieka, opierając się na swojej nowatorskiej wizji rzeczywistości (w której dominuje akt istnienia) oraz uwzględniając osiągnięcia kilku kolejnych stuleci refleksji (filozofów chrześcijańskich, arabskich i żydowskich). Wyodrębniony z antropologii Tomasza z Akwinu i podjęty w tej książce repertuar tematów usprawiedliwił potraktowanie go jako psychologa.

 

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

www.vb.com.pl

 

E-BOOK do pobrania gratis

 

https://bit.ly/350xB5v