†

W dniu 21 lipca 2020 roku zmarła Pani Profesor Alicja Moskalowa

Urodzona w 1928 roku w Krakowie

 

Studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1957 roku mieszkała w Anglii.

Magisterium ze slawistyki uzyskała na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie (1972)

i tamże stopień naukowy doktora filozofii w zakresie filologii polskiej (1978).

Prowadziła wykłady z teorii literatury polskiej,

przez wiele lat była dziekanem Wydziału Humanistycznego.

Należała do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!