† W dniu 27 grudnia 2020 zmarł Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk SDB

 

Urodzony 26 stycznia 1950 roku w Witowie

 

Uczeń i następca o. Mieczysława A. Krąpca na Katedrze Metafizyki KUL.

Wybitny znawca filozofii św. Tomasza z Akwinu i tomizmu.

Niestrudzony popularyzator filozoficznych poglądów Mieczysława Krąpca.

Nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń filozofów.

Redaktor Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej.

Inicjator serii (konferencji i publikacji) "Zadania współczesnej metafizyki".

Inicjator i redaktor serii przekładowej "Teksty-Przekłady-Komentarze".

Laureat medalu "Thomista esse auso" Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.

Niezawodny przyjaciel warszawskiego środowiska tomistycznego.

Tytan pracy, życzliwy nauczyciel, wnikliwy badacz, pokorny chrześcijanin, dobry człowiek!

 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!