†

W dniu 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zmarł

Dom Antoine Forgeot

emerytowany opat benedyktyńskiego klasztoru w Fontgombault

Urodzony w 1933 roku

 

Dom Antoine Forgeot kierował opactwem Matki Bożej w Fontgombault w latach 1977-2011.

Prowadził go starając się dochować wierności tradycjom monastycznym i liturgicznym Kościoła.

Był duchowym ojcem dla mnichów, dyskretnym opiekunem i doradcą,

mężem Bożym, który wpłynął na życie wielu wiernych, tak we Francji, jak i poza jej granicami.

Był wielkim przyjacielem Polski i Polaków.

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!

 

+

Anno Domini MMXX, die 15 mensis Augusti

Sanctae Matris Ecclesiae Sacramentis munitus, pie decessit

REVERENDISSIMUS PATER

D.D. ANTONIUS FORGEOT

Abbas emeritus, presbyter et monachus jubilaris

Abbatiae Beatae Mariae Virginis Fontis Gombaudi,

Congregationis Solesmensis Ordinis Sancti Benedicti,

Aetatis suae anno LXXXVII, ipsa die LXV anniversarii professionis suae,

Sacerdotii LVI, Benedictionis abbatialis XLIII.

Pro cujus anima vestras orationes et sacrificiorum suffragia

de caritate precamur et orabimus pro vestris.

Requiescat in pace.