†

 

W dniu 17 maja 2020 roku zmarł Ks. Profesor Grzegorz Bugajak

Urodzony w 1966 roku w Łodzi

 

Dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wieloletni sekretarz Redakcji Studia Philosophiae Christianae

 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis!