Medal z okazji jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce

dla prof. Artura Andrzejuka

8 grudnia 2019

 

 

 

 

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk otrzymał medal stulecia ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce, przyznany mu przez Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego ks. bpa gen. bryg. Józefa Guzdka.