Polska filozofia chrześcijańska xx wieku

Książka o Profesorze Mieczysławie Gogaczu

napisana przez

Artura Andrzejuka, Dawida Lipskiego, Magdalenę Płotkę i Michała Zembrzuskiego

8 października 2019

 

 

 

 

Książka (w wersji polskiej i angielskiej) powstała w ramach grantu MNiSW.

Więcej informacji na stronie Akademii Ignatianum: http://pchph.ignatianum.edu.pl