Filozofia intelektu

Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego

Nowa książka dra Michała Zembrzuskiego

29 kwietnia 2019

 

 

 

 

Zrealizowany w książce projekt „Filozofii intelektu” stanowi próbę pokazania roli pochodzącego od Arystotelesa odróżnienia intelektu możnościowego i czynnego w tekstach Akwinaty. Dla Tomasza dystynkcja ta dostarczała heurystycznych możliwości rozważania wielu zagadnień zarówno metafizycznych jak i teoriopoznawczych. Stanowiła jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach tychże dziedzin. Arystotelesowska dystynkcja wiązała się również ze zbiorem założeń i reguł, które były narzędziami wyjaśnienia ludzkiego poznania w jego ostatecznym, prawdziwościowym wymiarze.

 

Książka do pobrania jest na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki