† W dniu 16 listopada 2019 zmarł ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski

 

Urodzony 2 października 1927 roku

 

Filozof, specjalizujący się w historii filozofii, filozofii Boga i metodologii filozofii. Wieloletni wykładowca Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Brał aktywny udział w pomocy represjonowanym w czasie stanu wojennego. Uczestnik obrad okrągłego stołu, jako reprezentant strony kościelnej.

Biskup włocławski w latach 1992–2003.

Członek-założyciel (wraz z prof. Mieczysławem Gogaczem i innymi) Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w 1981 roku.

 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!