Dawid Lipski

 

Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie

 

 

 

 

Strona tytułowa i spis treści 

List arcybiskupa Szczepana Wesołego 

Wspomnienie ks. Stefana Wylężka 

Przedmowa prof. Ryszarda Chmielowca

 

Książka powstała w ramach grantu badawczego pt. „Działalność Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie w latach 1987–2008” (IPAK/grant /1/2016) Fundacji Jana Pawła II (Rzym) i Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Autorem opracowania jest dr Dawid Lipski, a kierownikiem grantu był prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW, Warszawa).

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

http://naszestrony.eu/campidoglio/campidoglio-logo-sz.jpg