Promocja książki dra Dawida Lipskiego w Londynie

7 października 2018 roku

Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie

 

 

 

 

W niedzielę 7 października 2018 roku w ramach obchodów Dnia Papieskiego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii miała miejsce promocja książki dra Dawida Lipskiego pt. „Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie”.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie, którą odprawił Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. prałat Stefan Wylężek. Dalsza część obchodów, jak również prezencja oraz sprzedaż książki, miała miejsce w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie (POSK).

Książka powstała w ramach grantu badawczego pt. „Działalność Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie w latach 1987–2008” (IPAK/grant /1/2016) Fundacji Jana Pawła II (Rzym) i Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Kierownikiem grantu był prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW, Warszawa).

 

Sprawozdanie z tego wydarzenia opublikował londyński „Tydzień Polski”:

http://www.tydzien.co.uk/artykuly/2018/10/18/obchody-dnia-papieskiego/

 

Po promocji książki powstała również jej recenzja 

  

      Od lewej: prof. dr Ryszard Chmielowiec – prof. PUNO, p. Ewa Szymańska – Prezes Tow. Przyjaciół Fundacji JPII w WB, dr Dawid Lipski i p. Iza Trębicka – Zastępca Prezesa  

 

 

Zdjęcie i recenzję udostępniono dzięki uprzejmości redakcji „Tygodnia Polskiego” w Londynie.

 

Strona tytułowa i spis treści 

List arcybiskupa Szczepana Wesołego 

Wspomnienie ks. Stefana Wylężka 

Przedmowa prof. Ryszarda Chmielowca

 

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

http://naszestrony.eu/campidoglio/campidoglio-logo-sz.jpg