Tomasz z Akwinu jako filozof

Nowa książka prof. Artura Andrzejuka

14 lutego 2018

 

 

 

 

Strona tytułowa, dedykacja i spis treści 

Wstęp 

Wywiad z prof. Arturem Andrzejukiem

Audycja w Radiu PLUS

 

Drugie wydanie

 

11 lutego 2019

 

 

 

 

Uwagi do wydania drugiego

W drugim wydaniu książki poprawiono dostrzeżone błędy oraz zmieniono nieco schematy i rysunki, aby stały się bardziej czytelne. Dziękuję Recenzentce książki, dr Bożenie Listkowskiej za jej życzliwą opinię. Dziękuję także Natalii Herold i prof. Antoniemu B. Stępniowi za uważną lekturę książki i cenne uwagi.

Artur Andrzejuk

 

 

Sprzedaż i dystrybucja