Rocznik Tomistyczny

ROCZNIK TOMISTYCZNY

 

 

 

 

7 (2018)

 

 

 

W dniu 19 grudnia 2018 roku ukazał się kolejny, siódmy, numer Rocznika Tomistycznego. Dr Michał Zembrzuski tak przedstawia jego treść:

"Siódmy numer „Rocznika Tomistycznego” cechuje się różnorodnością. Polega ona na wielości podejmowanych tematów oraz na większym bądź mniejszym, choć jednak zasadniczym, związku z myślą Tomaszową i tomistyczną.

8 czerwca 2018 roku odbyła się w Szczecinie konferencja zatytułowana Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia. Inauguracyjny wykład poświęcony kryzysowi małżeństwa we współczesnym świecie wygłosił ks. kardynał Raymond Leo Burke. „Rocznik Tomistyczny” sprawował funkcję patrona medialnego nad tym wydarzeniem. Artykuł Księdza Kardynała publikujemy w naszym czasopiśmie.

W bieżącym roku przypadła 10. rocznica śmierci Mieczysława Alberta Krąpca oraz 40. rocznica śmierci Étienne Gilsona, dwóch wybitnych tomistów. Okazją do uczczenia ich pamięci były konferencje, które odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zorganizowane w ramach XVII Międzynarodowego Sympozjum Future of Western Civilization. W siódmym numerze naszego „Rocznika” wyodrębniony został specjalny dział, w którym zamieszczamy artykuły poświęcone myśli Gilsona napisane m.in. przez uczestników tych konferencji. W bieżącym numerze znajdziemy artykuły, które stanowią analizę tekstów Akwinaty i dotyczą kluczowych zagadnień metafizycznych (natury i transcendentaliów). Większa część publikacji jest raczej rozwijaniem pewnych ważnych zagadnień na podstawie tomistycznych zasad filozoficznych, moralnych, teologicznych. Przykładem takich artykułów, o nieco polemicznym charakterze, mogą być choćby te poświęcone zagadnieniu mind-body albo kwestii prawdy w „post-świecie”. Odniesienie myśli tomistycznej do współczesnych problemów można dostrzec także w interesującym artykule na temat cnoty trzeźwości. Po raz kolejny okazuje się, że dziedzictwo etyki cnót nie jest ciążącym bagażem czy remedium na bolączki, ale sposobem zrozumienia człowieka żyjącego w społeczeństwie i podejmującego indywidualne wybory. Nawiązania do myśli Tomaszowej odnaleźć można w artykule poświęconym średniowiecznemu rozumieniu rynku, filozoficznym podstawom mistyki św. Jana od Krzyża, współczesnemu – fizykalnemu – rozumieniu materii i ruchu. W niniejszym tomie znajdziemy także publikacje poświęcone interpretacjom Tomaszowej filozofii praktycznej w polskim środowisku XV-wiecznych filozofów.
Dodać warto, że ten numer „Rocznika Tomistycznego” jest wyjątkowo „międzynarodowy” – znajdujemy w nim publikacje po polsku, angielsku i francusku.
Obok oryginalnych artykułów naukowych w numerze znalazło się miejsce także na polemiki, sprawozdania i recenzje, które ubogacają tom i zdają sprawę z aktualnych wydarzeń naukowych.
Niezmiernie miło nam poinformować o reaktywacji Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, początkowo tworzonego w latach osiemdziesiątych przez środowisko tomistów warszawskich. Informacje na temat jego powstania, a także działalności, znaleźć można w publikacji Natalii Herold, sekretarza Zarządu Towarzystwa (w dziale Sprawozdania i recenzje), a także na stronie internetowej: www.tomizm.org".

 

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści 

Dostęp do pełnej treści

 

Sprzedaż i dystrybucja