† W dniu 19 grudnia 2018 roku zmarł Ojciec Profesor Andrzej Potocki OP

 

Urodzony w roku 1947 w Warszawie

 

Teolog i socjolog. Studiował na ATK (magisterium i doktorat) i na UW (habilitacja). Wykładał w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Uniwersytecie Warszawskim. Był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i przewodniczącym Konferencji Stowarzyszeń Katolickich.

W 1997 roku wstąpił do dominikanów, a w 2003 przyjął świecenia kapłańskie. W zakonie pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie oraz  prorektora ds. studiów (filozoficznych) na Służewie.

 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!