† W dniu 20 października 2018 r. w Poznaniu zmarł ks. prof. Bogusław Nadolski TChr

 

 

Urodzony w roku 1933 w Skrzeszowicach

 

 

Teolog liturgista. Studiował na KUL (magisterium i doktorat) i na ATK (habilitacja). Wykładał na ATK i na UKSW oraz seminariach duchownych chrystusowców i salezjanów. Jest autorem czterotomowego podręcznika pt. "Liturgika", "Leksykonu liturgii" oraz całego szeregu prac popularyzujących problematykę liturgiczną.

Pełnił wiele funkcji zakonnych w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej.

 

Zajmował się kwestiami liturgicznymi w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny.

 

 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!