† W dniu 11 listopada 2018 roku zmarła Pani Doktor Anna Buczek

 

Urodzona w roku 1941 w Pionkach

 

Logik i metodolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Absolwentka (m. in.) Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Prowadziła na KUL zajęcia z logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk, z teorii mnogości, z teorii systemów dedukcyjnych, z filozofii matematyki.

Zajęcia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz analizy matematycznej i geometrii analitycznej  prowadziła w latach 1968-71 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK.

Przez wiele lat była kuratorem Koła Filozoficznego KUL, wraz z którym organizowała ogólnopolskie Tygodnie Filozoficzne.

.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!