Biblioteka Rocznika Tomistycznego

1 tom

Tomasz Sutton

DE ESSE ET ESSENTIA

Przekład - Piotr Kordula

Wstęp - Dawid Lipski

 

 

 

 

Strona tytułowa, dedykacja i spis treści 

Przedmowa prof. Mieczysława Gogacza

 

Sprzedaż i dystrybucja