† W dniu 17 września 2017 roku zmarł Pan Dyrektor Andrzej Paluchowski

 

Urodzony w roku 1933 w Częstochowie

 

Polonista, bibliofil, były wykładowca oraz dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1976-1997.

We współpracy z Biblioteką Watykańską, Biblioteką Polską w Londynie oraz bibliotekami w USA zgromadził jeden z największych zbiorów pism emigracji politycznej po II wojnie światowej.
 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!