† W dniu 10 września 2017 roku zmarł Pan Profesor Andrzej Czachor

Urodzony w roku 1934 w Dęblinie

Dr hab. w dziedzinie fizyki teoretycznej, profesor w Instytucie Energii Atomowej w Świerku

W latach 1950-51 - więziony na Zamku Lubelskim za konspirację antykomunistyczną

Od lat dziewięćdziesiątych propagator idei jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW)

Był wytrawnym znawcą literatury, pasjonowała go poezja, interesował się żywo filozofią i teologią

Publikował eseje na tematy polityczne i społeczne

Wspólnie z żoną, prof. Marią Janik-Czachor był inicjatorem opracowania i wydania Modlitw Gertrudy Mieszkówny

 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei!