Rocznik Tomistyczny

ROCZNIK TOMISTYCZNY

 

 

 

 

4 (2015)

 

 

 

Od Redakcji

 

 

Oddajemy do rąk Czytelników czwarty numer Rocznika Tomistycznego. Charakter tego numeru jest zdecydowanie „magazynowy” – znajdują się w nim bowiem bardzo różne teksty, dotyczące bardzo różnych zagadnień, choć daje się dostrzec pewne skupienie uwagi na relacji tomizmu i neoplatonizmu. Pewne tematy się jednak kontynuują. I tak, numer otwiera obszerna rozmowa z prof. Antonim  B. Stępniem na temat kondycji uniwersytetu, szczególnie uniwersytetu w Polsce. Jest to swoisty ciąg dalszy tematyki związanej z etyką i etosem naukowca – badacza i nauczyciela akademickiego. Jest to zresztą temat żywo dyskutowany także w innych czasopismach filozoficznych, co związane jest ze zmianami i naciskami jakim poddawane są społeczności akademickie ze strony państwowej i unijnej biurokracji. Rocznik Tomistyczny wpisuje się więc niejako w tę dyskusję, przypominając klasyczną koncepcję uniwersytetu i nauczania uniwersyteckiego. Kontynuuje się także dyskusja na temat charakterystyki doktryny św. Tomasza z Akwinu i miejsca w niej filozofii. Ponadto wyjątkowo bogaty jest dział sprawozdań i recenzji; wiąże się z jednej strony z 740. rocznicą śmierci Tomasza z Akwinu, z drugiej zaś – z aktywnością tomistów związanych z Rocznikiem.

 

 

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

www.vb.com.pl