Modlitwy Gertrudy Mieszkówny

Promocja książki

 

w tłumaczeniu i opracowaniu

prof. Artura Andrzejuka

 

 

 

 3 kwietnia 2016 

 Niedziela Miłosierdzia Bożego


LONDYN

 


 

 


   PLAKAT  

 

Szersze informacje o książce

 

 

Dnia 3 kwietnia 2016 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii wraz z Polską Misją Katolicką w Anglii i Walii oraz Fundacją Veritas, zorganizowały promocję Modlitw Gertrudy Mieszkówny w tłumaczeniu i opracowaniu prof. Artura Andrzejuka, wydanych przez wydawnictwo Campignolio w 2016 roku, dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski.

Spotkanie otworzył rektor Polskiej Misji Katolickiej, ks. prałat Stefan Wylężek, który podkreślał wagę modlitewnika Gertrudy dla dziejów kultury polskiej oraz to, że ten niezwykły dokument ciągle nie jest jeszcze tak znany, jak na to zasługuje.

Następnie prof. Artur Andrzejuk przedstawił prelekcję pt. Gertruda, wnuczka Bolesława Chrobrego - pierwszym polskim pisarzem. Podczas prelekcji fragmenty modlitw, ilustrujących przytaczane wydarzenia lub tezy, czytała dr Izabella Andrzejuk.

Po prelekcji kilka wybranych modlitw recytowała Alicja Krivicky. W swoim wyborze skupiła się na tekstach, w których Gertruda pisze o Bożym miłosierdziu. Komentując tę sprawę prof. A. Andrzejuk podkreślił, że akcentowanie Bożego miłosierdzia przez Gertrudę świadczy o tym, że nie jest to jakiś nowy temat, który w nauczaniu katolickim pojawił się dopiero wraz ze św. Faustyną Kowalską i św. Janem Pawłem II, lecz że obecny był od początku, a teksty Gertrudy poświadczają tylko stałą tożsamość nauczania katolickiego.

W dyskusji wziął udział ks. prałat Stefan Wylężek, ks. Paweł Daszczyński  i inni uczestnicy spotkania. Oficjalną część spotkania zamknął Zenon Handzel, prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Rozmowy przeniosły się do kuluarów.

 

 

 

  Ks. prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii  

 

 

 

 

 

  Ks. prałat Stefan Wylężek i Prof.  Artur Andrzejuk 

 

 

  Uczestnicy spotkania 

 

 

   Prof.  Artur Andrzejuk  

 

 

   Prof.  Artur Andrzejuk i dr Izabella Andrzejuk  

 

 

   Pani Alicja Krivicky  

 

 

  Ks. prałat Stefan Wylężek i Prof.  Artur Andrzejuk podczas dyskusji 

 

 

  Prezes IPAK Zenon Handzel i Prof.  Artur Andrzejuk 

 

 

  Prof.  Artur Andrzejuk, prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, ks. Paweł Daszczyński i Aleksander Grocholski, vice-prezes Fundacji Veritas 

 

 

 

Sprzedaż i dystrybucja książki

 

 

http://naszestrony.eu/campidoglio/index.php?d=ksiazki