Pamięć historyczna a współczesne wyzwania edukacyjne

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej

 

Białogard, 10 czerwca 2016 roku

 

 

   Widok na centrum Białogardu (fot. z portalu eRegion)  

 

   Zabytkowa sala posiedzeń Rady Miasta białogardzkiego ratusza   

 

 

W dniu 10 czerwca 2016 roku w Białogardzie na Pomorzu zorganizowano konferencję naukową, której celem było spotkanie, ekspertów, praktyków, dydaktyków i wszystkich zainteresowanych problematyką polityki historycznej oraz związanej z tym edukacji i kształtowania świadomości historycznej. Konferencja zgromadziła przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, nauczycieli wychowawców, polityków samorządowych. Organizatorami były: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie wraz ze swym Ośrodek Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Białogardzie, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Redakcja czasopisma „CZŁOWIEK - ŚWIAT - POLITYKA”, Starostwo powiatu Białogard, Burmistrz miasta Białogard przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie.

Spośród filozofów wystąpili: prof. Artur Andrzejuk z referatem "Prawda w historii" oraz dr hab. Mirosław Murat z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z referatem pt. "Państwo, historia a diaspora polska- pogranicza pamięci".

 

 

 

   Dr hab. Mirosław Murat z z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie otwiera konferencję.

Z prawej strony - Burmistrz Białogardu mgr Krzysztof Bagiński  

 

 

   Prof. Artur Andrzejuk przedstawia swój referat  

 

 

   Przywołanie osoby i prac Zbigniewa S. Siemaszki z Londynu - niezłomnego rycerza prawdy historycznej  

 

 

   Dyskusja z udziałem dra hab. Mirosława Murata i Burmistrza Białogardu mgra Krzysztofa Bagińskiego  

 

 

   Referat wygłasza dr Kazimierz Chyc z z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie - organizator konferencji  

 

 

   Spotkanie pokonferencyjne. Autorzy referatów filozoficznych z organizatorami konferencji. Od lewej: mgr Tomasz Turaj prezes zarządu Centrum Finansowego TFC, dr hab. Mirosław Murat, prof. Artur Andrzejuk i dr Kazimierz Chyc z z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie  

 

 

Fotografował Mateusz Kolczyk