Sprawozdanie z udziału prof. Artura Andrzejuka w ogólnopolskiej konferencji naukowej

W dniu 24 maja 2015 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa na temat miejsca i roli podsystemu militarnego w systemie obronnym państwa w świetle doświadczeń i wyzwań XXI wieku oraz Strategii bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 2014 roku.
Konferencję objął patronatem honorowym wicepremier, Minister Obrony Narodowej RP Tomasz Siemoniak.

 

 

 

Na konferencji tej prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK brał udział w panelu dyskusyjnym na temat Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie i zdjęcia na stronach WAT