PREZENTACJA

 

na

 

Seminarium Historii Filozofii

 

7 stycznia 2015

 

  Prof. Artur Andrzejuk z Tomizmem polskim 

 

Dnia 5 listopada 2014 roku po seminarium dyplomowym o godz. 18.30 odbyła się prezentacja trzeciego numeru „Rocznika Tomistycznego” oraz pierwszej częsci „Słownika filozofów” pt. "Tomizm polski" pod redakcją dr Bożeny Listkowskiej i prof. Artura Andrzejuka. Spotkaniu temu tradycyjnie przewodniczył prof. Artur Andrzejuk – kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

  

  UCZESTNICY SPOTKANIA: Bartosz Owczarek i Magdalena Saganek  

 

 

  Autor okładek, prof. Mieczysław Knut z żoną, Urszulą Wolską 

 

 


 

Sprawozdanie przygotowała oraz zrobiła fotografie Anna Kazimierczak-Kucharska