Opera philosophorum medii aevi

NOWE KSIĄŻKI

 

 

OPERA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI

TOM XIV

 

 

Ukazał się nowy tom serii wydawniczej Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, poświecony metodologii historii filozofii.

Autorami rozdziałów są: Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej M. Nowik, Adam M. Filipowicz, Izabella Andrzejuk i Artur Andrzejuk.

Tom reprezentuje „maksymalistycznie” pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Tą tezą autorzy nawiązują bezpośrednio do Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii, jako history of philosophy itself , którą w Polsce upowszechniał Stefan Swieżawski oraz niektórzy z jego uczniów. Jednym z nich był Mieczysław Gogacz, który z kolei był mistrzem dla większości autorów tego tomu.

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Przedmowa


 

 

Sprzedaż i dystrybucja

 

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/products