Sprawozdanie z udziału dr Anny Kazimierczak-Kucharskiej w konferencji naukowej

 

Olsztyn, 25 kwietnia 2015

 

„W rytmie zegara. Interpretacje”

  
 

 

 

   Dr Anna Kazimierczak-Kucharska  

 


Dnia 25 kwietnia 2015 roku przedstawicielka Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W rytmie zegara. Interpretacje” zorganizowanej przez Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

   Dr Anna Kazimierczak-Kucharska  

 


Dr Anna Kazimierczak-Kucharska wygłosiła wykład pt. „Platona ujęcie czasu. Metafizyczne podstawy czasu w Timajosie”. Prelegentka zaprezentowała podstawy dualistycznego rozumienia czasu przez Platona, następnie zaś ukazała, jak z koncepcją tą związany jest czas. Wnioskiem końcowym było twierdzenie, że czas jest swoistym obrazem wieczności, którą stanowi w filozofii Platona rzeczywistość ponadzmysłowa, zaś porusza się on według liczby, do czego jest mu niezbędna rzeczywistość „materialna”, czyli ta, którą można dostrzec zmysłami. Wśród ogromnej różnorodności wystąpień z dziedzin głównie takich jak filologia i historia, filozoficzny wykład dr Kazimierczak-Kucharskiej cieszył się dużym zainteresowaniem, co miało przełożenie na ciekawą dyskusję w gronie odbiorców danej sekcji oraz w kuluarach.
 


Sprawozdanie: dr Anna Kazimierczak-Kucharska
Fotografie: mgr Daniel Kucharski