Order dla Polonia Restituta dla prof. Wojciecha Falkowskiego

Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

 

 

 21 stycznia 2015 

 

 

Wykład prof. Artura Andrzejuka w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku PUNO w Londynie

 

 

 Profesor Artur Andrzejuk

 

 

21 stycznia 2015 roku prof. Artur Andrzejuk w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku PUNO przedstawił wykład, zatytułowany "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie". Wykład ten został pomyślany jako swoista kontynuacja wystąpienia na promocji książki pt. "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", która odbyła się 18 stycznia na Putney w Londynie. Zarazem wystąpienie to było próbą sformułowania odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w czasie dyskusji na promocji, a dotyczyły specyficznego charakteru filozofii polskiej na PUNO oraz stosunku filozofów "punowskich" do filozofii uprawianej w II połowie XX wieku na uniwersytetach brytyjskich.

Prof. Andrzejuk, po krótkim przypomnieniu uwarunkowań filozofii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, przywołał poglądy na specyfikę polskiej myśli filozoficznej jednego z czołowych "punowskich" filozofów, prof. Wiesława Strzałkowskiego. Ta myśl miała się według Strzałkowskiego charakteryzować konkretyzmem, praktycyzmem i moralizmem. Mówca przedstawił, za Strzałkowskim, główne postacie filozofii polskiej, realizujące według niego ten program. Następnie prof. Artur Andrzejuk podjął próbę poszukania podobnych elementów w myśleniu niektórych filozofów, związanych z PUNO. Próba ta pozwoliła na sformułowanie ostrożnej hipotezy, że filozofia na PUNO, przy uwzględnieniu wszelkich jej ograniczeń, realizowała program filozofii polskiej, zarysowany przez Strzałkowskiego.

 

PREZENTACJA