Sprawozdanie z udziału w konferencji naukowej

 

Białystok, 27 maja 2015

 

„Słowozofia. Logos – filozofia słowa”

  
 

 

 

   Dr Anna Kazimierczak-Kucharska i mgr Paulina Biegaj  

 

 

Dnia 27 maja 2015 roku przedstawicielka naszej Katedry wzięła udział w II Konferencji Naukowej „Słowozofia. Logos – filozofia słowa” zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

Dr Anna Kazimierczak-Kucharska wygłosiła wykład pt. „Słowo mówione jako logos-pośrednik – uwagi na temat sokratejskiej pasji dialogu”, w którym zwróciła szczególną uwagę na podstawowe elementy zawierające się w metodzie dialektycznej Sokratesa, a także na siłę oraz z drugiej strony słabość słowa w jego filozofii. Okazuje się bowiem, że logos może być jedynie pośrednikiem na drodze do realizacji docelowych zadań, jakie stawia przed sobą mędrzec. Jednak  coraz bardziej doskonałe używanie słów pociąga za sobą coraz bardziej doskonałe życie filozoficzne, a także opiekę bogów, co pozwala na realizację sposobu życia przynależnego mędrcom w bardzo wysokim stopniu. Jest to powód, dla którego należy stwierdzić, że słowo, choć często słabe i zawodne, to pełni rolę zasadniczą na drodze filozofów do doskonałości. Referat ten wzbudził ciekawą dyskusję, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni słuchacze, np. dr Adam Górniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład mgr Pauliny Biegaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w 2013 roku otrzymała w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Nagrodę im. Profesora Mieczysława Gogacza za wyróżnioną w konkursie pracę magisterską. Podczas konferencji mgr Biegaj wygłosiła wykład pt. „Słowo – martwe pojęcie czy żywa rzeczywistość? Wybrane aspekty filozofii słowa św. Tomasza z Akwinu”. Punktem wyjścia dla jej rozważań było zjawisko uprzedmiotawiania żywej rzeczywistości w pojęciach  poprzez słowa. Z kolei punktem wyjścia w filozofii św. Tomasza jest właśnie żywa rzeczywistość  jako Słowo-Chrystus. Nawiązując do logo konferencji zauważyła, że choć jako Słowo Wcielone jest między ludźmi, równocześnie jest ponad nimi, będąc ich Życiem. Spośród kilku rodzajów słów, jakie wymienia św. Tomasz, są słowa prowadzące do Słowa i Życia, co stanowi wyzwanie także dla filozofii, również w jej aspekcie etycznym.

Konferencja pod względem podejmowanych zagadnień była bardzo zróżnicowana. Wnioski płynące z poszczególnych wykładów są niezwykle ciekawe i zachęcają uczestników tego przedsięwzięcia do kolejnych badań.

 

Sprawozdanie: mgr Paulina Biegaj, dr Anna Kazimierczak-Kucharska