Mgr Jakub Kiersikowski, doktorant w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, zdobył nagrodę Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  


Warszawa, 14 kwietnia 2015

 

 

   Mgr Jakub Kiersikowski odbiera nagrodę z rąk prof. Jerzego Szackiego   

 

 

Mgr Jakub Kiersikowski, absolwent IF WFCh i doktorant w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, zdobył III nagrodę w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych, organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei przy IFiS PAN za rozprawę „Wariabilizm Heraklita jako źródło ontologii Friedricha Nietzschego”,  napisaną pod kierunkiem śp. prof. dr. hab. Tadeusza Klimskiego i dr Justyny Smoleń-Starowieyskiej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Recenzentem pracy był prof. Artur Andrzejuk.

Mgr Jakub Kiersikowski odebrał nagrodę 14.04.2015 z rąk prof. Jerzego Szackiego, przewodniczącego jury konkursowego. Komunikat Jury dostępny jest na stronach IFiS PAN.

 

http://archidei.ifispan.pl/p,66,wyniki-konkursu.html

http://www.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=325