Śp. Wojciech Falkowski (1930-2015)

 

Fot. Marek Borzęcki

 

Lekarz psychiatra, psycholog, artysta malarz i muzyk w jednej osobie. Urodzony w Nowogródku w 1930 r., wywieziony przez sowietów wraz z rodziną w 1940 r w okolice Archangielska, po „amnestii” w 1942 r. wraz z Armią Polską gen. Andersa trafił do Iranu, a potem do Afryki, gdzie kontynuował naukę w polskiej szkole. Po wojnie skończył medycynę w Dublinie i rozpoczął specjalizowanie się w psychiatrii, w której osiągnął kolejne stopnie, aż do członkostwa w Królewskim Kolegium Psychiatrii. Był pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym Centrum Psychoterapii Analitycznej w Londynie oraz Institute of Transactional Analysis. Kierował także Wydziałem Badań Naukowych w angielskim centrum profilaktyki problemów alkoholowych; był ponadto cenionym w Zjednoczonym Królestwie biegłym sądowych w zakresie psychologii i psychiatrii. Profesorem PUNO został w 1980 r., a w 2002 r. wybrano go na rektora; funkcję tę pełnił do 2011 r. W dniu 6 października 2009 r. podpisał z rektorem UKSW, ks. prof. Ryszardem Rumiankiem, umowę o współpracy pomiędzy PUNO i UKSW. Żoną prof. Falkowskiego jest Irlandka, dr Bernice McManus-Falkowska, wielki przyjaciel Polski i Polaków.

 

Msza Święta o spokój duszy śp. Profesora Wojciecha Falkowskiego

 

18 kwietnia 2015

Kościół Akademicki pw. św. Jozefa na kampusie UKSW im. Ryszarda Rumianka

 

 

 

   Fragment prezbiterium (Paschał i figura Zmartwychwstałego)   

 

 

   Procesja wejścia  

 

 

   Obrzędy wstępne - okadzenie  

 

 

   Psalm responsoryjny (Marcin Perłowski)  

 

 

   Główny celebrans ks. Łukasz Kadziński, w koncelebrze ks. Jacek Gomulski (na zdj. po lewej)  

    i ks. dr Adam Filipowicz (na zdj. po prawej)  

 

 

   Proklamacja Ewangelii  

 

 

   Homilia  

 

 

   Modlitwa wiernych (płk dr Jerzy Niepsuj)  

 

 

   Przygotowanie darów  

 

 

   Okadzenie darów ofiarnych  

 

 

   Schola Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum  

 

 

   Modlitwa Eucharystyczna - ks. dr Adam Filipowicz   

 

 

   Podniesienie po Przeistoczeniu - ukazanie Ciała Pańskiego  

 

 

   Podniesienie po Przeistoczeniu - ukazanie Kielicha z Krwią Pańską  

 

 

   Modlitwa Eucharystyczna  

 

 

   Uwielbienie po komunii  

 

 

   Procesja wyjścia  

 

 

 

Fotografie: Krzysztof Luks