Rocznik Tomistyczny
 

                                     

 

  Dr Michał Zembrzuski z Rocznikiem Tomistycznym i prof. Artur Andrzejuk z Tomizmem polskim 

 

 

PREZENTACJA

 

na

 

Seminarium Historii Filozofii

 

5 listopada 2014

 

UCZESTNICY SPOTKANIA (od lewej): Grzegorz Sadrak, Janusz Idźkowski, Witalij Misków, Martyna Waśniewska, Karolina Ćwik, Mieczysław Knut, Urszula Wolka, Piotr Hilczer, Julia Kaliszewska, Artur Andrzejuk, Anna Kazimierczak-Kucharska, Dariusz Puścian, Marcin Andrusieczko, Anna Krajska, Paweł Łuszczewski, Michał Krajski, Jakub Kiersikowski, Dariusz Łaszyca, Jakub Kośka, Paweł Manelski, Krzysztof Gajkowski

 

 

 

 

         

Prof. Artur Andrzejuk prezentuje trzeci numer Rocznika Tomistycznego (po lewo) oraz pierwszą cześć Słownika filozofów, zatytułowanego Tomizm polski (po prawo)

 

 

Dnia 5 listopada 2014 roku po seminarium dyplomowym o godz. 18.30 odbyła się prezentacja trzeciego numeru „Rocznika Tomistycznego” oraz pierwszej częsci „Słownika filozofów” pt. "Tomizm polski" pod redakcją dr Bożeny Listkowskiej i prof. Artura Andrzejuka. Spotkaniu temu tradycyjnie przewodniczył prof. Artur Andrzejuk – kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 

 

  Autor okładek, prof. Mieczysław Knut z żoną, Urszulą Wolską 

 

 

Po ogólnym zaprezentowaniu treści „Rocznika Tomistycznego” prof. Andrzejuk wyraził swoją radość z tak licznie napływających artykułów oraz z ich jakości. Podziękował wszystkim autorom zarówno tym, którzy mogli uczestniczyć w niniejszym spotkaniu, jak i tym wówczas nieobecnym. Zapowiedział również starania do ukazania się kolejnego numeru naszego pisma. Następnie krótko wspomniano o „Słowniku filozofów”, którego początki sięgały jeszcze aktywności naukowej śp. prof. Tadeusza Klimskiego, o którym nie wolno było podczas prezentacji książki nie wspomnieć choćby w kilku słowach, co prof. Artur Andrzejuk uczynił z największą życzliwością.
Po prezentacji książek uczestnicy spotkania zostali zachęceni do zapoznawania się z ich treścią.

Po zrobieniu pamiątkowych fotografii prof. Andrzejuk podziękował wszystkim przybyłym i zaprosił na kolejne spotkanie.

 

Sprawozdanie przygotowała oraz zrobiła fotografie Anna Kazimierczak-Kucharska