Artur Andrzejuk profesorem belwederskim

 

Dr hab. Artur Andrzejuk - profesorem nauk humanistycznych

 

 

 

 

W dniu 14 marca 2014 roku prof. Artur Andrzejuk odebrał w belwederze z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego akt nadania tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.

 

 

 

Foto: Wojciech Grzedziński

 

 

 

 

 

 

Informacja na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:  http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,763,nominacje-profesorskie-w-belwederze.html

Informacja na portalu Polskiej Agencji Prasowej: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399631,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html

 

 

Foto: Izabella Andrzejuk (sygnowane znakiem www.katedra.uksw.edu.pl) oraz  Wojciech Grzedziński (Serwis Fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP)


W dniu 10 stycznia 2014 roku Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powiadomił, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, który wpłynął do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 8 listopada 2013 r., postanowieniem z dnia 7 stycznia 2014 r. nadał dr. hab. Arturowi Andrzejukowi tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

 

Kilka dni później wpłynęły gratulacje od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.