Wykłady prof. Artura Andrzejuka o metafizyce klasycznej w Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum

 

10 i 17 listopada 2014

 

 Informacja o wykładach 10 listopada 2014 roku  

 

 Informacja o wykładach   17 listopada 2014 roku 

 

  Wywiad z prof. Arturem Andrzejukiem pt. "Dążmy do prawdy"  

 

  Wywiad z prof. Arturem Andrzejukiem pt. "Zagłuszana prawda"