SPRAWOZDANIE

Z konferencji naukowej

Program

 

 

 Informacja o konfrencji  

 

 Sprawozdanie

 

  Fotografie  

 

  WiÍcej informacji na stronach "edukacji domowej"  

 

oraz

Fundacji Dobrej Edukacji :Maximilianum"