Filozofia i mistyka

 

Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka na konfrencji naukowej pt.

„Czy trzeba posyłać dziecko do szkoły?”


23 listopada 2013

 

 

 

 

 

W dniu 23 listopada 2013 roku na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbyła się konferencja naukowa pt. „Czy trzeba posyłać dziecko do szkoły?”. Współorganizatorami konferecji, oprócz Wydziału Studiów nad Rodzina, były: Fundacja Dobrej Edukacji "Maximilianum" oraz nasza Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSWPatronat medialny nad konferencją objął „Nasz Dziennik”. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatów wygłoszonych przez: prof. dr. hab. Artura Andrzejuka, dr. Andrzeja Mazana, dr. Stanisława Krajskiego, a także mgr Agatę Rybczyk, mgr Urszulę Zdanowską i mgr Patrycję Cichą. Zakończenie konferencji poprzedził panel dyskusyjny.

 

 


Prof. Artur Andrzejuk przedstawił referat zatytułowany Istota edukacji katolickiej
  w którym zarysował problem w ujęciu autorów katolickich, czerpiących z myśli św. Tomasza z Akwinu oraz związanych z szeroko rozumianym problemem wykształcenia i wychowania: Jacka Woronieckiego, Wojciecha Bednarskiego i Mieczysława Gogacza.

 

 

 

Szersze informacje na temat konferencji: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/60465,czy-trzeba-posylac-dziecko-do-szkoly.html

oraz http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/60582,jak-uczyc.html

 

Fotografie: http://www.naszdziennik.pl/galeria/60481,konferencja-naukowa-pt-czy-trzeba-posylac-dziecko-do-szkoly.html