Wykład prof. Artura Andrzejuka

Valeurs universelles – perspective filosophique

(Wartości ogólnoludzkie ujęcie filozoficzne)

 

 

7 maja 2012 rok

 

 

 

Już po raz trzeci prof. Artur Andrzejuk wygłosił wykład na temat filozoficznego ujęcia wartości na międzynarodowym stażu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z Europy, organizowanym przez Centrum Edukacji EDUZ (dawniej Centrum Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli). Staże te umieszczone są w europejskim katalogu Grundtvig:
1. „Découvrir l’unité dans la diversité – les racines culturelles de l’Europe” (2007 i 2008); nr z katalogu europejskiego PL-2007-052-002
W roku 2007, w stażu uczestniczyli nauczyciele z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii i Polski, a w roku roku 2008, uczestnikami byli nauczyciele z Belgii, Holandii, Grecji, Francji, Portugalii, Szwecji, Turcji i Polski. Prof. Andrzejuk uczestniczył w sesji drugiej w 2008 roku.
2. "Eduquer à la Paix dans la diversité culturelle et religieuse: pari, défi ou espérance pour avenir?" (2011-2012) nr z katalogu Grundtviga PL-2011-099-003
W pierwszej sesji kursu w 2011 roku, uczestnikami byli nauczyciele z Belgi, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Polski. Sesja druga tego kursu miała miejsce w dniach 5 - 13 maja 2012 roku. Uczestniczyli nauczyciele w Rumunii, Włoch, Ukrainy i Polski.

Na obydwu sesjach prof. Andrzejuk wygłosił wykład pt. Valeurs universelles – perspective filosophique (Wartości ogólnoludzkie ujęcie filozoficzne).