Sprawozdanie z londyńskich obchodów pierwszej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia 2011


Londyńskie obchody Katastrofy Smoleńskiej skupiały się wokół dwóch osób z "Polskiego Londynu", którzy 10 kwietnia 2010 roku znaleźli się w rządowym tupolewie: ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Pana Ryszarda Kaczorowskiego raz proboszcza polskiego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli, ks. Bronisława Gostomskiego.

 

Msza święta w polskim kościele p.w. św. Andrzeja Boboli

godz. 12. 00

 

 

  

 

Wiec na Trafalgar Square

godz. 14. 00

 

  

Fotografie z Internetu

 

Koncert w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK)

godz. 16. 00

 

  

Uroczysty koncert otwiera przemówienie pani ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbary Tuge-Erecińskiej