badania

Wykład prof.  Artura Andrzejuka dla Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii (IPAK) 6 kwietnia 2011 roku

 

W dniu 6 kwietnia 2011 r. prof. Artur Andrzejuk wygłosił wygład pt. Zasada współzależności wiedzy i wiary jako podstawa działalności naukowej Karola Wojtyły i nauczania apostolskiego Jana Pawła II. Wykład wpisany został w program przygotowań Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii do beatyfikacji papieża Jana Pawła II.

 

prezentacja

 

Prezes IPAK, Zenon Handzel przedstawia zebranym prof. Artura Andrzejuka

 

 

Przed wykładem